Thẻ Huyền Thoại nào là tốt nhất?

Như các bạn đã biết, thẻ huyền thoại (legendary cards) là loại thẻ quý hiếm nhất trong trò chơi. Với rất nhiều thẻ huyền thoại, vậy theo bạn, thẻ nào là tốt nhất?